Výuka jógy

Prana Vashya [:prana vašja:] jóga je autentický směr jógového výcviku, jehož cílem je tělo celkově ozdravit, do hloubky uvolnit a následně energizovat. Cvičení je intenzivní, plyne v rytmu hlubokého dechu s relativně krátkými výdržemi v jednotlivých pozicích (ásanách), typicky na délku 5-ti hlubokých dechů.

Pro tento styl cvičení je charakteristický důraz na důkladné spojení dechu a pohybu. Stejně jako pozice samotné jsou důležité i přechody mezi nimi tak, aby byla zachována kontinuita cvičení, dechu a pozornosti. Do cvičení jsou postupně vkládány i krátké zádrže dechu, které tělo energizují a napomáhají s ustálením pozornosti, která se zjemňuje a může pronikat hlouběji.

Jedná se nejen o ideální kompenzaci sedavého způsobu života či jednostranné sportovní zátěže, ale i o důkladnou průpravu na další jógové techniky, které mohou následovat.

Cvičení Prana Vashya jógy se můžete naučit na kurzech, které pořádám v Praze i celé ČR, případně své znalosti prohlubovat na tématických seminářích.

Kdo se v józe neomezuje pouze na fyzickou rovinu, obrací se zpravidla k jógové psychologii a jemným technikám (pranajáma, meditace) se záměrem nalézat cestu hlouběji k sobě samému, postupně se zbavovat nejrůznějších překážek a omezení, která jsme na sebe v rámci věků navrstvili.
O základních principech takovéto cesty hovoříme na kurzech a seminářích psychohygieny, meditace & pranajámy”.