Výuka jógy

Cvičení Prana Vashya jógy [:prána vašja:] , která je autentickou jihoindickou školou jógového výcviku, napomáhá k rozvoji fyzické i duševní kondice, k osvojení dovedností hlubokého uvolnění & relaxace ať už se záměrem odpočinku, uzdravování anebo s cílem navazovat kontakt s hlubšími vrstvami sebe sama.

Jógu vyučuji v tradičním pojetí tj. tak, aby ji uměli zájemci praktikovat samostatně a pochopili i souvislosti, které nemusí být na první pohled zřejmé. Velký důraz kladu na objevování plného jógového dechu, na práci s pozorností a hledání vnitřního uvolnění v jógových pozicích. 

Výuka pro nové zájemce probíhá během víkendových seminářů, cvičení na prohloubení naučeného pak během týdne.

Víkendová výuka je maximálně efektivní a umožňuje předat dostatek praktických informací tak, aby nedocházelo k zafixování obtížně odstranitelných zlozvyků, byl dostatečný prostor pro zodpovězení otázek a vůbec objasnění všeho, co považuji na základě vlastní mnohaleté praxe jógy za podstatné.

Základní výuka je rozvržena do tří základních stupňů (Level 1 až 3), začíná od úplných základů a je vhodná i pro začátečníky. Každá z úrovní má smysl i sama o sobě a není nutné absolvovat všechny tři stupně. Už absolvent první úrovně LEVEL 1 umí cvičit samostatně a může tak činit buď doma anebo na lekcích, které jsou k takovému cvičení určeny.

Další výuka …

Kromě cvičení jógových pozic dle Prana Vashya jógy mohou zájemci absolvovat i další tématické semináře,  jejichž cílem je posouvat jógu hlouběji. Namátkou z témat: očistné jógové techniky, pránájáma, meditace, jóga spánku a snění, …

Je-li účast na těchto dalších seminářích podmíněna absolvováním výcviku Prana Vashya jógy, je to výslovně uvedeno v anotaci semináře. V opačné případě jsou semináře určeny všem, kdo se aktivně věnují jakékoliv formě jógy a dané téma je osloví.

Konkrétní termíny výukových seminářů najdete zde.