Jóga výcvik

Zájemcům o jógu nabízím výuku formou postupného jógového výcviku, který vede k rozvoji fyzické i duševní kondice, k osvojení dovedností hlubokého uvolnění & relaxace ať už se záměrem odpočinku, uzdravování anebo s cílem navazovat kontakt s hlubšími vrstvami sebe sama.

Výuka probíhá během intenzivních víkendů, cvičení na prohloubení naučeného pak během týdne.

Cílem je osvojit si jógu komplexně – se „vším všudy“ – tj. s důrazem na fyzické cvičení při využitím plného jógového dechu, důkladné relaxace, ale postupně i dechové a meditační techniky. To vše tak, abychom uměli cvičit i samostatně a mohli se tak józe věnovat kdykoliv a kdekoliv.

Víkendová výuka je maximálně efektivní a umožňuje předat dostatek praktických informací tak, aby nedocházelo k zafixování obtížně odstranitelných zlozvyků, byl dostatečný prostor pro zodpovězení otázek a vůbec objasnění všeho, co považuji na základě vlastní mnohaleté praxe jógy za podstatné.

Základní výuka je rozvržena do tří základních stupňů (Level 1 až 3, viz níže), začíná od úplných základů. Těžištěm první částí výcviku je především celkové ozdravění fyzického těla – jeho posílení, uvolnění a stabilizace – následně nabývají na významu dechové a meditační techniky.

Každá z úrovní má smysl i sama o sobě a není nutné absolvovat všechny tři stupně. Už absolvent první úrovně LEVEL 1 má dostatek nástrojů a technik, které může ve svém životě používat a je dost možné, že s nimi na delší dobou vystačí. Chce-li pak jít někdo hlouběji, samozřejmě může, jóga a lidský život nabízí mnoho příležitostí k objevování …

Víkendový jógový výcvik je vhodný v případě, kdy:

  • chcete udržovat své hlavní „pracovní nástroje“, tj. tělo & mysl, v optimálním stavu
  • se zajímáte o cesty rozvoje vlastního tělesného a duševního potenciálu
  • zajímá vás problematika lidského zdraví, která bere v potaz neoddělitelnost těla a duše
  • jste aktivní sportovec hledající efektivní tréningové metody
  • chcete rozvíjet svou kreativitu a prohlubovat kanály, kterými k nám proudí inspirace pro naše každodenní konání
  • nechcete být závislý na rozvrhu jógového studia a máte odhodlání se józe věnovat i samostatně
  • … chcete dodat svému každodennímu prožívání hloubku

Level 1

Principy celistvé jógy: dech, pozornost, uvolnění – objevování přirozeného dechu a cesta k dechu jógovému – výuka jógových pozic Prana Vashya jógy I. část – umění hluboké relaxace – celistvý náhled na člověka a existenci (vědomí, mysl, tělo) – psychosomatika – jóga v běžném životě středoevropana

Level 2

Nácvik jógového dechu do hloubky – výuka jógových pozic Prana vashya jógy II. část – principy energetické harmonizace skrze dechové a meditační techniky & úvod do meditace – páteř a vše o ní + fyzické, energetické i psychologické souvislosti – nevědomí a jeho projevy v běžném životě

Level 3

Dokončení výuky jógových pozic Prana vashya jógy III. část – techniky prohlubování relaxace, na cestě k pokročilejším dechovým technikám (bandhy, mudry, …) – meditace „se záměrem“ pro využití v každodenním životě (inspirace) – lopatky, ramena, krk, hlava & souvislosti – psychoenergetika – rozvoj vědomí – úvod do práce se sny …

Další výuka …

První tři úrovně výuky (Level 1 – 3) poskytují dostatečné porozumění problematice a absolventi disponují celou řadou nástrojů, které mohou použít pro vlastní seberozvoj na úrovní tělesné i duševní.

Kromě základní výuky mohou zájemci absolvovat nejrůznější tématické semináře, jejichž cílem je prohlubovat cvičení jógy a odhalovat, co všechno nám život v lidském těle nabízí (namátkou z témat: semináře věnované biomechanice pohybu v kontextu cvičení jógových pozic, prohlubující semináře pránájámy & meditace, rozvoj  jógy snu a snění, …). Je-li účast na těchto dalších seminářích podmíněna absolvováním výcviku Level 1 až 3, je to výslovně uvedeno v anotaci semináře. V opačné případě jsou semináře určeny všem, kdo se aktivně jakékoliv formě jógy věnují a dané téma je osloví.

Konkrétní termíny konání výcviků a tématických seminářů najdete zde.