20. června 2016

Letní úterní jóga-semináře s Petrem Smilem

Zvu Vás na úterní podvečerní tématické mini-semináře, které se budou konat během letních 
měsíců v Jemném světě na Vinohradech.

Každý seminář bude vždy zaměřený na jedno ucelené téma, které důkladně probereme po stránce teoretické i praktické. Provedeme individuální diagnostiku, neb každý člověk je originál a každé tělo je jiné.
Vhodné pro začínající i pokročilejší, každý si ze cvičení něco odnese. Znalost Prana Vashya jógy není nutná, chuť ke cvičení a objevování ano.
Semináře na sebe nenavazují, leč absolvujete-li všechny, budete mít poměrně ucelený přehled o cvičení a svém těle.
Více informací o všech seminářích a přihlášky najdete zde.


19. června 2016

Letní kempy Prana Vashya jógy & meditace


v centru Dibbavana nedaleko Plané u Mariánských Lázní20. - 24. července 2016 
"vstup do Prana Vashya jógy"

10. - 14. srpna 2016
"ponor do hlubin"

Čtyřdenní letní pobyt s meditací a jógou pro všechny, kdo chtějí skloubit pohodu letních prázdnin s praxí meditace a jógy. Okolí nabízí výlety na kole, koupání a potápění v křišťálově čistém lomu, případně relax na zápraží nebo v kuchyni u kamen.

1) červencový termín "Vstup do Prana Vashya jógy" bude zaměřený na postupnou výuku první série Prana Vashya jógy tak, že na konci pobytu budete umět cvičit samostatně a osvojíte si hlavní principy jógového cvičení. Pobyt je vhodný pro všechny kdo se rádi hýbou, předchozí zkušenosti s jógou nejsou nutné.

2) srpnový termín "ponor do hlubin" je vhodný pro zájemce, kteří se už s Prana Vashya jógou setkali a chtějí jít hlouběji. Cvičit budeme nejen první sérii, bude čas věnovat se i druhé, pokročilejším pozicím, zaměříme se na pranayamu, očistné a harmonizační techniky, hluboké relaxace.
Samozřejmostí bude dobrovolná ranní a večerní vedená meditace.

Lektoři: Petr Smil (jóga) a Petr Bärtl (meditace)

4. - 7. srpna 2016 Cesta mužů k sobě samým: jógini, kováři a alchymisté

Kováři jsou stejně jako šamani považováni za „pány ohně“. V některých kulturních oblastech je proto kovář šamanovi roven, ne-li přímo nadřazen.“ 
„Kováři i šamani jsou z jednoho hnízda“, praví jakutské přísloví.
Mircea Eliade, Kováři a Alchymisté, Argo, 2000


Jak spolu souvisí jóga, alchymie a kovářské řemeslo?
Co mohou tato tradiční umění nabídnout současnému muži?

Zatímco kovář proměňuje surový materiál v ušlechtilejší formu skrz užití svých nástrojů – ohně, kladiva, kovadliny a měchu  jógin usiluje o podobnou proměnu vnitřní. Pomocí dechu, mysli a pozornosti postupně transformuje nejen své fyzické tělo, ale i vnitřní psycho-mentální život. 
Stejně jako alchymisté všech dob a věků sleduje jediný cíl: produchovnit hmotu, zušlechtit sebe sama a stát se mostem mezi Nebem a Zemí. Vytvořit z prvotní látky kámen mudrců, vytvořit alchymické zlato. 
To vše jsou mocné symboly jóginů a alchymistů, géniů své doby.

Přijmi pozvání na setkání mužů

Ponoříme se do jógy a meditace - budeme rozpouštět napětí vnitřní i vnější, nalézat prostor ticha, síly a inspirace, který je ukryt uvnitř nás samých. Jóga a meditace jako nástroje, které nám pomáhají podívat se na svůj vnitřní svět, nalézat svou vlastní autentickou cestu životem, naplňovat své poslání, nacházet stabilitu při plnění nejrůznějších povinností, které se s rolí muže pojí.

Zakusíme rituální kovářské řemeslo – budeme naslouchat zpěvu kovadlin, zatímco naše svaly
rozproudí dech kovářských měchů. Prolneme svůj vnitřní svět s rozpálenou ocelí a pod dohledem kováře, zhotovíme svůj vlastní ostrý nůž - náš hmatatelný otisk reality, jeden z nejsilnějších symbolů na mužské cestě. 
Ten bude trvalou připomínkou toho co jsme prožili, o čem jsme hovořili a co se snažíme žít.

Navážeme nová přátelství, vzájemně se inspirujeme a podpoříme.

Lektoři: Petr Smil (jóga), Tomáš Lebduška (kovárna), Petr Bärtl (meditace, zázemí)

3. června 2016

Termíny kurzů Prana Vashya jógy od září 2016

Vypsal jsem nové termíny ranních i večerních kurzů Prana Vashya jógy od září 2016.

Cílem kurzů je naučit se cvičit ucelenou sérii pozic samostatně, pochopit souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé a vytvořit základy pro případnou cestu hlouběji.

Více informací ke kurzům a přihlášku najdete zde

19. března 2016

Studium jógy v jižní Indii ...

Články o studiu jógy v jižní Indii:
Poznámka: faktické informace uvedené v článcích už nejsou aktuální - několik učitelů již neučí, případně se přemístili jinam, objevili se noví ... berte tedy články s rezervou.

20. března 2012

dhanurāsana


धनुरासन = dhanurāsana
dhanurāsana
धनुर = dhanura = luk; आसन = ásana = pozice

  zaujmutí pozice

  z lehu na břiše (čelo odložené na zemi):
  • pokrč nohy v kolenou, uchop je za kotníky
  • s nádechem zvedni stehna a kolena ze země
  • s výdechem přizvedni trup a hlavu, pohled mírně vpřed

  19. března 2012

  anantāsana

  anantāsana

  अनन्तासन = anantāsana
  अनन्त = ananta = někonečný, věčný, též jedno z jmen Višnuaआसन = ásana = pozice

   zaujmutí pozice

   z tadāsany (stoj) přejdi vinyasou, tj:
   • s nádechem vzpaž a vytáhni se vzhůru, případně se zakloň (ūrdhvāsana)
   • s výdechem jdi do předklonu (hastapādāsana)
   • nádechem zanož pravou nohu, pohled vpřed (ūrdhva prasārita eka pāda uttānāsana)
   • se zádrží odlož pravou nohu na zem (ekapādāsana)
   • s výdechem přidej k ní levou nohu (dvipādāsana)
   • s nádechem přenes váhu na pravou dlaň a otevři pánev doleva, chodidla na sobě (obtížnější) či vedle sebe (snazší). Pohled přímo před sebe, horní ruka vbok, loket míří přímo ke stropu

   18. března 2012

   bakāsana


   बकासन = bakāsana
   bakāsana
   बक = baka = volavka, vodní jeřábआसन = ásana = pozice

    zaujmutí pozice

    přejdi vinyasou z předchozí pozice - viz popis "supta kūrmāsana":
    • ... supta kūrmāsana ...
    • s nádechem se přizvedni pomocí paží a pravé nohy (případně obou nohou), levou nohu provleč pod sebou a zanož ji, proveď stejnou sekvenci ásan jako v Pozdravu slunci až do bhudarasany (označuje se též jako adho mukha svanasana - "pes hlavou dolů").
    • s nádechem zanož v bhudarasaně levou nohu propnutou v koleni i chodidle
    • zádrž dechu krok levou nohou k levé dlani
    • s výdechem přikroč s pravou nohou k pravé dlani
    • dlaně spočívají na zemi alespoň na šířku ramen (radší širší), prsty roztažené, prostředníky směřují vpřed
    • umisťuj kolena zpočátku nízko na paže, stačí vedle loktů z vnější strany, lokty lehce pokrčené
    • pomalu  přenášej váhu na paže, zvedni hlavu a dívej se lehce vpřed, nejdřív se ti podaři zvednout jedno chodidlo z podlahy, časem i druhé 
    • dhristi vpřed

    17. března 2012

    supta kūrmāsana


    सुप्त कूर्मासन = supta kūrmāsana
    supta kūrmāsana
    सुप्त = supta = spící ; कूर्म = kūrma = želva; आसन = ásana = pozice

     zaujmutí pozice

     Z pozice kūrmāsana:
     • pokrč kolena a stále dbej na to, aby ramena zůstala u kolen, chodidla měj zhruba na šířku ramen, případně lehce širší. Pokrč pak paže a zkus je spojit za zády zhruba ve výši beder.
     • následně přibliž nohy k sobě, kotníky se dotýkají a chodidla spočívají na zemi, hlavu nech viset
     • dhristi třetí oko

     kūrmāsana

     कूर्मासन = kūrmāsana
     कूर्म = kūrma = želva; आसन = ásana = pozice
      kūrmāsana

      zaujmutí pozice

      Z pozice bhujapīḍāsana dosedni na zem:
      • kolena měj pokrčená a snaž se ramena umístit co nejblíž z vnitřní strany ke kolenům (lze-li, pak téměř až pod kolena). Pomůže ti, když nejdřív zkusíš s výdechem umístit jedno rameno pod koleno a teprve potom s dalších výdechem druhé. Teprve když můžeš mít ramena až v těsném kontaktu s koleny, můžeš propnout paže šikmo vzad tak, že dlaně směřují vzhůru. Lehce pak propínej kolena, zatímco chodidla jsou ve flexi ("fajfka" :).
      • dhristi vpřed