3. srpna 2016

Termíny kurzů Prana Vashya jógy od září 2016

Vypsal jsem nové termíny ranních i večerních kurzů Prana Vashya jógy od září 2016.

Cílem kurzů je naučit se cvičit ucelenou sérii pozic samostatně, pochopit souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé a vytvořit základy pro případnou cestu hlouběji.

Více informací ke kurzům a přihlášku najdete zde

14. července 2016

nový YouTube kanál obsahující videa k Prana Vashya józe

Vznikl nový YouTube kanál "Prana Vashya Yoga Czech Republic", kam budu postupně umísťovat videa podporující výuku v rámci mých kurzů.

Stejná videa budou umísťována i do Facebook skupiny "Prana Vashya Yoga Czech Republic",

Všechny výukové materiály včetně videí pak najdete i na tomto webu na záložce "texty & videa".

Videa mají titulky i v češtině.


19. března 2016

Studium jógy v jižní Indii ...

Články o studiu jógy v jižní Indii:
Poznámka: faktické informace uvedené v článcích už nejsou aktuální - několik učitelů již neučí, případně se přemístili jinam, objevili se noví ... berte tedy články s rezervou.

20. března 2012

dhanurāsana


धनुरासन = dhanurāsana
dhanurāsana
धनुर = dhanura = luk; आसन = ásana = pozice

  zaujmutí pozice

  z lehu na břiše (čelo odložené na zemi):
  • pokrč nohy v kolenou, uchop je za kotníky
  • s nádechem zvedni stehna a kolena ze země
  • s výdechem přizvedni trup a hlavu, pohled mírně vpřed

  19. března 2012

  Kashyapāsana

  Kashyapāsana

  कश्यपासन​ = Kashyapāsana
  कश्यप  Kashyapa = jeden ze sedmi velkých Ršiů (mudrců), více viz wikiआसन = ásana = pozice

   zaujmutí pozice

   Vaśiṣṭhāsany do dvipādāsany (tj. obě ruce na zemi) a pak:
   • nádechem přenes váhu na pravou dlaň, založ poloviční lotos s levou nohou 
   • výdechem uchop palec založené levé nohy za zády levou rukou, pánev otvírej do strany

   Vaśiṣṭhāsana

   वशिश्थासन​ = Vaśiṣṭhāsana
   Vaśiṣṭhāsana
   वशिष्ठ  Vaśiṣṭha = jeden ze sedmi velkých Ršiů (mudrců), více viz wiki, आसन = ásana = pozice

    zaujmutí pozice

    z anantāsany do dvipādāsany (tj. obě ruce na zemi) a pak:
    • nádechem přenes váhu na pravou dlaň, uchop levou rukou (ukazováčkem a prostředníčkem) palec na levé pokrčené noze
    • výdechem propínej levou nohu, směřuj ji vzhůru a pánev otvírej do strany

    anantāsana

    anantāsana
    अनन्तासन = anantāsana
    अनन्त = ananta = někonečný, věčný, též jedno z jmen Višnuaआसन = ásana = pozice

     zaujmutí pozice

     z tadāsany (stoj) přejdi vinyasou, tj:
     • s nádechem vzpaž a vytáhni se vzhůru, případně se zakloň (ūrdhvāsana)
     • s výdechem jdi do předklonu (hastapādāsana)
     • nádechem zanož pravou nohu, pohled vpřed (ūrdhva prasārita eka pāda uttānāsana)
     • se zádrží odlož pravou nohu na zem (ekapādāsana)
     • s výdechem přidej k ní levou nohu (dvipādāsana)
     • s nádechem přenes váhu na pravou dlaň a otevři pánev doleva, chodidla na sobě (obtížnější) či vedle sebe (snazší). Pohled přímo před sebe, horní ruka vbok, loket míří přímo ke stropu

     18. března 2012

     bakāsana


     बकासन = bakāsana
     bakāsana
     बक = baka = volavka, vodní jeřábआसन = ásana = pozice

      zaujmutí pozice

      přejdi vinyasou z předchozí pozice - viz popis "supta kūrmāsana":
      • ... supta kūrmāsana ...
      • s nádechem se přizvedni pomocí paží a pravé nohy (případně obou nohou), levou nohu provleč pod sebou a zanož ji, proveď stejnou sekvenci ásan jako v Pozdravu slunci až do bhudarasany (označuje se též jako adho mukha svanasana - "pes hlavou dolů").
      • s nádechem zanož v bhudarasaně levou nohu propnutou v koleni i chodidle
      • zádrž dechu krok levou nohou k levé dlani
      • s výdechem přikroč s pravou nohou k pravé dlani
      • dlaně spočívají na zemi alespoň na šířku ramen (radší širší), prsty roztažené, prostředníky směřují vpřed
      • umisťuj kolena zpočátku nízko na paže, stačí vedle loktů z vnější strany, lokty lehce pokrčené
      • pomalu  přenášej váhu na paže, zvedni hlavu a dívej se lehce vpřed, nejdřív se ti podaři zvednout jedno chodidlo z podlahy, časem i druhé 
      • dhristi vpřed

      17. března 2012

      supta kūrmāsana


      सुप्त कूर्मासन = supta kūrmāsana
      supta kūrmāsana
      सुप्त = supta = spící ; कूर्म = kūrma = želva; आसन = ásana = pozice

       zaujmutí pozice

       Z pozice kūrmāsana:
       • pokrč kolena a stále dbej na to, aby ramena zůstala u kolen, chodidla měj zhruba na šířku ramen, případně lehce širší. Pokrč pak paže a zkus je spojit za zády zhruba ve výši beder.
       • následně přibliž nohy k sobě, kotníky se dotýkají a chodidla spočívají na zemi, hlavu nech viset
       • dhristi třetí oko

       kūrmāsana

       कूर्मासन = kūrmāsana
       कूर्म = kūrma = želva; आसन = ásana = pozice
        kūrmāsana

        zaujmutí pozice

        Z pozice bhujapīḍāsana dosedni na zem:
        • kolena měj pokrčená a snaž se ramena umístit co nejblíž z vnitřní strany ke kolenům (lze-li, pak téměř až pod kolena). Pomůže ti, když nejdřív zkusíš s výdechem umístit jedno rameno pod koleno a teprve potom s dalších výdechem druhé. Teprve když můžeš mít ramena až v těsném kontaktu s koleny, můžeš propnout paže šikmo vzad tak, že dlaně směřují vzhůru. Lehce pak propínej kolena, zatímco chodidla jsou ve flexi ("fajfka" :).
        • dhristi vpřed