Kontakt

petr.smil (at) gmail.com, +420 733 582 848, FacebookLinkedIn

Cvičit jógu jsem začal v roce 2002, konkrétně v novodobé tradici Ashtanga Vinyasa jógy. Její intenzivní praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.

Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prana Vashya jógou. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá od gymnasticky pojaté „aštangy“ směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji.

V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním.

Cvičení nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a omezení. Cílem je  skrze pohyb a dech vstupovat do hlubší přítomnosti. Takto mými kurzy prošlo za posledních deset let několik tisíc lidí, někteří z nich jsou nyní lektory.

Své zkušenosti s jógou sdílím prostřednictvím ucelených kurzů jógy, tématických seminářů, s jednotlivci pak spolupracuji v rámci individuální výuky a konzultací.

„Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu Bytí.“