Hledáte možnost intenzivního ranního cvičení jógy, skrze které se Vám podaří vnést do vašeho cvičení pravidelnost anebo dokonce každodennost? Chcete se naučit cvičit i samostatně, abyste nebyli doživotně odkázání na rozvrh jógového studia? Chcete nastolit či znovuobnovit návyk ranního cvičení, které nese své plody? 

… pak vás nejspíš osloví možnost společného ranního cvičení jógy, které zájemcům nabízím. Jedná se v podstatě o obdobu tradičního indického pojetí jógy, kdy adept cvičí ráno a je postupně veden k samostatnosti ve své praxi …

Cvičení je vhodné pro pohybově založené jedince mající solidní základy ať už konkrétně Prana Vashya jógy anebo jiných forem dynamického jógového cvičení (ashtanga vinyasa jóga, vinjása jóga, …). Předpokladem účasti na ranním cvičení je spolehlivé zvládnutí plného jógového dechu a základních jógových pozic ve stoji.

Úplným začátečníkům v józe anebo všem, kdo si nejsou svými jógovými základy jistí, doporučuji před případným vstupem do ranního cvičení absolvovat mé výukové večerní/víkendové kurzy Prana Vashya jógy, kde se lze naučit vše potřebné.

Místo, cena a čas cvičení

– ranní lekce probíhají v pondělí, středu, čtvrtek a pátek v čase 7:00 – 8:30 (v případě nutnosti lze odejít dříve)

– počet cvičení během týdne si každý stanoví dopředu sám (min. 1x, max. 4x týdně)

– jedna lekce vyjde na 170 Kč

– cvičíme v jógovém a meditačním centru Jemný svět, adresa Chopinova 10, Praha 2-Vinohrady. Veškeré zázemí včetně sprch k dispozici.

Jak se mohu do ranního cvičení přihlásit?

Celý postup je přímočarý a maximálně flexibilní:

vyplníte přihlášku ZDE, do které zadáte kromě kontaktních údajů hlavně počet lekcí během týdne (min. 1), na které budete chodit, celkový počet týdnů, kdy budete cvičit a datum prvního cvičení, na které přijdete. Na základě toho obdržíte fakturu k úhradě kurzovného, kterou uhradíte před Vaším prvním cvičením (kurzovné tedy bude dohromady: počet lekcí týdně x počet týdnů x 170,-),

– po úhradě kurzovného Vám na první lekci vystavíme permanentku s vaším „předplaceným kreditem“. Permanenta bude platná ještě týden po skončení vašeho cyklu cvičení, abyste si mohli vychodit/nahradit případně absence.

– … a pak už stačí jen chodit a cvičit, případně se po skončení vašeho cyklu přihlásit na další.

PODMÍNKY:

– v pondělkyčtvrtky a pátky jsou lekce vedené; ve středy ráno probíhá cvičení autentickou jihoindickou formou tzv. Mysore styl – zdaleka nejlepší forma výuky  pro ty, kdo chtějí nabýt samostatnosti ve cvičení

Veškeré dotazy Vám rád zodpovím na tel. 733 582 848 (Petr Smil)