Jako přednášející se účastním několik ucelených lektorských výcviků (nejen) pro budoucí jógové lektory:

ŠKOLA JÓGY a ZDRAVÉHO POHYBU, která je akreditovaná MŠMT a jejíž absolventi jsou tak podle platné legislativy oprávněni vést lekce jógy. Výuka probíhá paralelně v Praze a v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto školu zaštiťuje Lenka Oravcová, více informací ZDE.

– ŠKOLA JÓGY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, která je taktéž akreditovaná MŠMT a jejíž absolventi jsou tak podle platné legislativy oprávněni vést lekce jógy. Garantem této školy je Veronika Plátová ze studia ThinkYogavíce informací  ZDE.

– posledním typem výcviku je můj osobní projekt JÓGOVÉ ŠKOLY „NEXT LEVEL„, která není akreditovaná, ale o to více je v ní prostoru pro cestou hlouběji pod povrch. Je určená nejen stávajícím lektorům jógy, ale úplně všem, které zajímá jóga jako cesta k celostnímu ozdravění člověka, nejen jeho fyzické schránky. Více informací o této škole najdete níže na této stránce.

Aktuální termíny školy NEXT LEVEL 2021/2022:

  • Praha: 15. – 17.10. 2021, 19. – 21. 11. 2021 , 17. – 19. 12. 2021 a 21. – 23. 1. 2022

Škola jógy … NEXT LEVEL

 

Milí přátelé,

společně s Martinem Wagenknechtem Vás srdečně zveme ke vstupu do „jógové školy“, kterou jsme příznačně nazvali … NEXT LEVEL.

Výuka je cílená na déle praktikující, u nichž se už jóga stala nedílnou součástí jejich života a kteří chtějí překročit běžné pojetí jógy orientované výhradně na fyzické cvičení – ásany.

(c) Android Jones, https://androidjones.com/

Smyslem je ukázat jógovou praxi v její plné šíři a nabídnout techniky kultivujících člověka jako celek, tj. mnoharozměrnou bytost zahrnující tělo, energii, duši … až k těm vrstvám, kde se dotýkáme čehosi, co nás jako osobnosti přesahuje.

Jinými slovy opustit fascinaci formou a orientovat se na obsah.

Praktická výuka probíhá během 4 prodloužených víkendových seminářů, v rámci kterých Vás seznámíme s tím, co považujeme za důležité, užitečné a osvědčené nejen naší výukou, ale zejména vlastní mnohaletou praxí.

Víme, že cesta každého je a ze své podstaty i musí být jedinečná. Chceme vám proto nabídnout to nejlepší s čím jsme se doposud setkali, ale zároveň bez lpění na představě, že tudy vede ta jediná pravá stezka.
Zda-li vám pomohou různé techniky a přístupy, které si osvojíte, otevřít váš „next level“, to je už záležitost experimentu, ve kterém Vás rádi podpoříme i individuální formou.

Škola může být přínosem i pro lektory jógového cvičení, kteří hledají inspiraci kam dál se ve své jógové praxi a následně i výuce posunout.

Na cestě od „hrubého“ k jemnému.

1. víkend PEVNÉ ZÁKLADY aneb sjednocení protikladů, lektor Martin Wagenknecht

– pozdrav slunci a principy zdravého pohybu
– základní vývojové pozice a nastavení osy
– zkoumání propojenosti a hlubších souvislostí v základních ásanách
– hathény a dechové mudry
– výstavba ásany v souladu s dechem

2. víkend OD ÚSIĹÍ KE VNÍMÁNÍ aneb očišťování těla a záměrulektor Martin Wagenknecht

– základní „suché“ očistné techniky
– mantra OM a síla vibrace
– praxe tibetské vinyasy
– surja namaskára jako očistný rituál
– Jamy a nijamy jako základ jógové praxe, vnitřní úsměv

3. víkend TANTRICKÉ KOŘENY HATHAJÓGY aneb pohled za oponu, lektor Petr Smil

– ásanová praxe Prana Vashya jógy – detailně principy cvičení jógy – dech, uvolnění, pozornost
– člověk očima jógy – exkurz do jógového a tantrického pohledu na lidskou bytost (psychoenergetická centra, souvislosti mikro-makrokosmos, fenomén kundalini)
– základní dechové a meditační techniky: tattva suddhi, ucchara, úvod do pránájámy, kumbhak, bandh & muder
– základní předpoklady, aby „to všechno“ fungovalo (kultivace záměru a sebe sama)

pozn: nejedná se o neoTantru, tj. explicitní práci se sexuální energií, jak je na Západě často tantra prezentovaná …

4. víkend PONOR DO NITRA aneb vzhůru dolů, lektor Petr Smil

– ásanová a dechová praxe dle Prana Vashya jógy
– úvod do hlubinné psychologie – koncept nevědomí, práce se stínem, projekce / přenos, …
– úvod do práce se sny a změněnými stavy vědomí (sny, lucidní snění, OBE atd.)
– meditace a pránájáma se záměrem – rozšiřování kanálů pro inspiraci
– jóga spánku a snění – praxe lucidního snění včetně přespání ve studiu a „noční“ části praxe, využitelnost pro psychohygienu, osobní i spirituální rozvoj

Orientační harmonogram

pátek:
– 8:30 – 9:00 příchod, registrace
– 9:00 – 17:30 výuka s pauzou na oběd
sobota:
– 9:00 – 17:30 výuka s pauzou na oběd
neděle: 
– 9:00 – 13:00 výuka

Místo konání

Praha:

– jógové a meditační centrum Jemný svět, Chopinova 10, Praha 2 – Vinohrady,
– pro mimopražské možnost přespání ve studiu

Termín konání

  • Praha: 15. – 17.10. 2021, 19. – 21. 11. 2021 , 17. – 19. 12. 2021 a 21. – 23. 1. 2022

Cena

16 800 Kč dohromady za 4 prodloužené víkendy

– v ceně lektorné, výukové materiály v papírové i elektronické podobě, možnost přespání ve studiu

Přihlášky a dotazy

Přihlašte se vyplněním formuláře ZDE.

Dotazy:

skolajogy.nextlevel@gmail.com
Petr Smil tel. 733 582 848, www.pranayoga.cz, rozhovor s Petrem k józe a škole NEXT LEVEL tady.
Martin Wagenknecht tel. 702 017 260, www.tao-yoga.cz, rozhovor s Martinem k józe a škole NEXT LEVEL tady.

Petr Smil

Od roku 2002 se intenzivně zabývám jógou, od roku 2009 v této oblasti lektoruji a od roku 2012 provozuji jógové a meditační centrum Jemný svět na pražských Vinohradech.

 

Cvičil jsem nejprve v tradici Ashtanga Vinyasa jógy [:aštanga vinjása:]. Její intenzivní praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale  zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.

Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prana Vashya jógou [:prana vašja:]. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji.

V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním.

Zajímají mě praktické přístupové cesty vedoucí k objevování naší celistvosti s ohledem na jedinečnost každé lidské existence, potenciál hlubokého uvolnění, radost z objevování sebe sama a světa nejen kolem nás, ale i toho vnitřního ..

Kromě jógy a souvisejících nauk, které vzkvétaly především na indickém subkontinentu – zejména tantrický šivaismus, neduální védanta, tibetský tantrický buddhismus atd. – mě zajímají zvláště ty směry, které pracují s člověkem v jeho komplexnosti, tj. zahrnují i tělo a hmotnou rovinu. Inspirativní jsou pro mě techniky a filosofie taoismu, západní hermetické tradice, ale i myšlenky a poznatky hlubinné a transpersonální psychologie či přirozená spiritualita přírodních národů.

Své zkušenosti s jógou sdílím prostřednictvím víkendových výukových seminářů i kurzů konaných během týdne, s jednotlivci spolupracuji individuálně. Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a omezení. Cílem je  skrze pohyb a dech vstupovat do hlubší přítomnosti …

„Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu bytí.

Martin Wagenknecht

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila ashtanga vinyasa jóga a její dynamičnost a „tah na branku“. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě ashtanga vinyasa jógy, kde jsem byl certifikován k výuce první (2012) a druhé série (2014).

Abych rozšířil svoje povědomí o jiných jógových směrech, jógové filosofii a hlubších souvislostech jógové praxe a fungování lidského těla jsem studoval a úspěšně zakončil kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Vedle toho jsem absolvoval kurz súfijské jógy Borise Tichanovského (2015), v rámci sebepoznávání jsem pobyt ve tmě dle tibetského rituálu jangtik (třikrát v období 2014–2015) a kurz shiatsu (2017 a 2019). V současné době se vedle jógy věnuji také qigongu.

Všechny získané zkušenosti se doplňují a vytvářejí paletu různých přístupů, jež mi umožňují vybrat ten nejvhodnější pro daný okamžik a danou osobu nebo skupinu.

Všechny získané zkušenosti se doplňují a vytvářejí paletu různých přístupů, jež mi umožňují vybrat ten nejvhodnější pro daný okamžik a danou osobu nebo skupinu. Ve svém pojetí se snažím o celostní přístup. Chci, aby praxe jógy měla dvojí přesah: na jedné straně směrem k principům zdravého pohybu a hledání optimálního nastavení těla a jeho osy, což nás na druhé straně pomáhá dostat do kontaktu s tím, co nás přesahuje. Nejde o ásanovou ekvilibristiku, ale o výsledný stav – tím by měla být harmonie a klid. K tomu patří i humor a laskavý nadhled. Bez nich je jakákoliv činnost mrtvá. Jógu nevyjímaje.

„Jóga je cesta, která nikdy nekončí, ale mnohokrát začíná.“