Média

Nejrůznější autorské materiály k józe, průběžně aktualizováno.

podklady ke cvičení Prana Vashya jógy:

  1. plakát s pozicemi zkrácené série Prana Vashya jógy .PDF
  2. plakát s pozicemi celé série Prana Vashya jógy .PDF

videa ke cvičení Prana Vashya jógy:

Všechna videa mají i české/anglické titulky, které si lze zapnout.
Hatha A Surya Namaskar (nejjednodušší Pozdrav Slunci „Hatha A“)

 Hatha B Surya Namaskar (komplexnější Pozdrav Slunci „Hatha B“, včetně záklonů)

Prana Vashya Yoga Surya Namaskar (finální podoba Pozdravu slunci, včetně zádrží dechu)

Vinyasa – snadnější přechod mezi pozicemi v sedu (bez zádrží dechu)

Vinyasa – úplný přechod mezi pozicemi v sedu (včetně zádrží dechu)