Individuální setkávání a konzultace je optimální formou výuky, která reflektuje jedinečné potřeby, zájmy a dispozice.

Obvyklá témata:

– cvičení s fyzickým tělem (jógové pozice – ásany)

– osvojení a rozvoj dechových a meditačních technik (pránájáma a meditace)

– práce se sny, ve snu, rozvoj lucidity a vnímání (jóga spánku a snění) pro rozvoj kreativity, sebepoznání, psychohygienu, rozvoj vědomí

– psychologie a filosofie jógy – prakticky

Záměr společně s klientem formulujeme na první konzultaci, při dlouhodobější spolupráci se pak přirozeně proměňuje tak, jak se posouváme dál.

PODMÍNKY:

Individuální výuka probíhá v jógovém centru „Jemný svět“, Chopinova 10, Praha 2, Vinohrady.

Výjimečně se lze domluvit na výuce ve vašich prostorách, v tom případě se cena navyšuje o dopravné dle lokality resp. doby strávené na cestě.

Základní cena výuky je 1000Kč / 60 min. V případě dlouhodobé spolupráce je odměna otázkou vzájemné vstřícné dohody, peníze nemohou nikdy nahradit úsilí, snahu, trpělivost a odhodlání. To jsou předpoklady, aby mělo individuální setkávání vůbec smysl.

Vyučovacím jazykem může být čeština nebo angličtina.

V případě zájmů či dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel 733 58 28 48 či e-mailem.

TĚLESNÉ PŘÍNOSY:

– rozvoj kondice: síla, flexibilita, vytrvalost

– kompenzace nedostatečného pohybu / jednostranného zatížení (např. výkonnostní a vrcholový sport)  

– dovednost vstupovat do hluboké relaxace, urychlení regenerace a samo-ozdravných mechanismů těla

– tréning nejen svalů, ale i kardiovaskulárního, respiračního a nervového systému

– odhalení a náprava nevhodných pohybových stereotypů

– rozvoj koordinace, propriorecepce, biomechanika

– prohloubené vnímání těla a signálů, který k nám vysílá (psychosomatika)

– příprava těla a nervového systému na další jógové techniky, rozvoj vnímání

DUŠEVNÍ PŘÍNOSY:

– rozvoj bdělé přítomnosti (mindfulness) se všemi benefity s tím spojenými

– dovednost odpočinout a hluboce regenerovat

– zvýšená odolnost vůči stresu

– dovednější zacházení s emocemi

– rozpoznávání a možnost vykročení z „mentálních programů“ a automatických naučených reakcí

– objevování a integrace potlačených stínových aspektů osobnosti

– citlivé a jemné odhalování, uvolňování a rozpouštění psychoemočních blokád, které jsou tělesnou odezvou na prožitý stres, trauma, …

– rozvoj kreativity skrze dovednost vstupovat do meditačních stavů rozšířeného vědomí, práce se sny, rozvoj lucidity ve snu a její využití

– prohlubování kanálů, kterými k nám do života proudí inspirace

– autentická nedogmatická spiritualita (jóga není náboženství)