Aktuálně nabízím na všechny on-line kurzy slevu 25%.

Milí přátelé,

nabízím následující předtočené on-line kurzy jógy, dýchání a meditace, které se ukázaly jako funkční způsob, jak si tato témata osvojit a včlenit do svého života. Obsahově pokrývají rámcově to, co s lidmi sdílím posledních 15 let na prezenčních kurzech ve svém studiu a v rámci lektorských výcviků.

PRANA VASHYA JÓGA od A do Z

Postupná výuka autentického jógového cvičení s cílem naučit se praktikovat základní jógové pozice i samostatně. Důraz na osvojení plného jógového dechu a aplikaci všech důležitých principů. Absolventi kurzu rozumí proč a co dělat a čeho se při cvičení vyvarovat.

MEZI NEBEM A ZEMÍ: dechové techniky a meditace

Postupná výuka základních jógových dechových a meditačních technik spolu se souvisejícím kontextem – psychohygiena, práce se sny, meditace se záměrem, příprava na intenzivnější dechové techniky

JÓGA SPÁNKU, SNĚNÍ & JÓGA ČIRÉHO SVĚTLA

Kulminace přechozího kurzu MEZI NEBEM A ZEMÍ, , rozvoj lucidity ve snech (jsem ve snu a vím, že jsem ve snu), mimotělesné zkušenosti, přínosy pro život s nohama na zemi a spirituální rozvoj.