Individuální setkávání je optimální platformou vzájemné spolupráce, neboť může plně reflektovat individuální potřeby a zájmy. Byl to i v minulosti vždy tradiční a osvědčený způsob předávání jógových principů, dovedností a technik, které je vždy nutné přizpůsobovat aktuální životní situaci klienta. Soudobá skupinová cvičení jógy jsou v podstatě novodobým trendem posledních cca 100 let – určitě mají své nezastupitelné místo –  nicméně mají ze své podstaty i některá omezení.

Individuální setkávání mají zpravidla jeden z následujících formátů, nicméně hranice nejsou pevně dané a vše je podřízeno potřebám příchozího:

Individuální výuka jógy

Zájemcům, kteří jsou rozhodnuti začlenit jógu do svého každodenního života, nabízím možnost individuální výuky jógy a následných konzultací. Cílem je naučit klienta samostatnému cvičení (či dechovým technikám, meditaci, …) a uvést jej na cestu pravidelné jógové praxe. Ta nemusí být dlouhá co do času stráveného na jógové podložce , ale teprve s pravidelným a častým praktikováním nese toto úsilí své ovoce. Po dojmech z našeho prvního setkání se s klientem domlouváme na dalším režimu, zpravidla se pak potkáváme 1x za týden či ob týden. Aby to všechno mělo smysl a výuka mohla někam vést, je vhodné si ujasnit vlastní motivaci. Nejste-li připraveni věnovat józe každodenně alespoň 25 minut, tato forma výuky nebude vhodná a rád vám zprostředkuji „pouze“ harmonizaci skrze shiatsu, viz níže.

Máte-li o individuální výuku jógy zájem a přitom je pro vás komplikované přijet do Prahy, můžeme se domluvit i na online výuce skrze Skype, která samozřejmě nemůže nahradit osobní kontakt, nicméně  pro určitý typ výuky a konzultace je to použitelný způsob.

Rámcová témata:

– výuka jógových pozic Prana Vashya jógy jako cesta ke kondici, funkčnímu tělu či v rámci sportovního tréninku

– výuka jógových pozic Prana Vashya jógy jako příprava fyzického těla na pránájámu (dechové techniky) a meditaci

– základní dechové a meditační techniky jako první pomoc pro zvládání stresu, zátěžových situací či v rámci mentálního koučinku (např. pro sportovce)

– pro ty, kdo jsou připraveni, pak seznámení s pokročilými technikami pránájámy (tj. zádrže dechu – kumbhaky, bandhy, rozvoj energetického potenciálu, změněné stavy vědomí atd. …)

– + širší souvislosti: práce se sny/jóga spánku a snění, rozvoj kreativity, přinášení inspirace z meditací zpátky „na zem“ a do běžného žití, filosofická a psychologická východiska jógy, …

Business klientela

Klienty z BUSINESS sféry, tj. firemního prostředí a managementu, provázím a seznamuji se základními technikami psychohygieny, relaxace a osobního rozvoje prostřednictvím jógových dechových & meditačních technik.

To vše nikoliv s primárním cílem zvyšovat odolnost vůči stresu – i když i to je neoddiskutovatelný přínos – ale především se záměrem prohlubovat kanály, kterými nám do života proudí inspirace, rozvíjet kreativitu a pocit smysluplnosti toho, co děláme. Kromě zkušeností na poli jógy vycházím i ze zkušeností nabytých během mého předchozího profesního působení ve sféře IT a project managementu (viz profil LinkedIn).

„Nepřišli jsme na svět proto, abychom bojovali proti stresu. Přišli jsme proto, abychom poznávali a tvořili.“

Hledáte-li nástroje a funkční praktické přístupy rozvíjející profesní život váš anebo vašich  spolupracovníků, tušíte-li, že čím blíže se dostaneme k sobě a rozvineme svůj potenciál, tím více můžeme obohatil celek, pak se s vámi rád setkám. Spolupráce je možná formou školení/seminářů pro zaměstnance v prostorách klienta, případně formou konzultací na individuální bázi.

Pozn: Pravidelná cvičení jógy ve firmách nenabízím, nicméně rád Vám zprostředkuji kontakt na kvalifikované lektory.

Energetická harmonizace & shiatsu:

Při potřebě „dobít baterky“, jako podpora při řešení zdravotních komplikací, v případě potřeby celkově harmonizovat organismus – je možné se domluvit na individuálním „ošetření“ vycházejícím z technik shiatsu a práce s energií, které napomáhají ke vstupu do stavu hlubokého uvolnění. Nejde o léčení či léčitelství, jde o to pomoci tělu důkladně zrelaxovat, uvolnit jej do hloubky a vstoupit do takových stavů vědomí, ve kterých dochází automaticky k nastartování vrozených regeneračních a revitalizačních schopností organismu. V rámci této individuální práce s klientem se v případě zájmu a potřeby bavíme i o tématech psychohygieny, relaxace, práce se sny atd. Toto setkání může být třeba i jen jednorázovou záležitostí, není problémem vystavit i dárkový poukaz a obdarovat jím někoho z Vašich blízkých.

Podpora stavajícím lektorům jógy

Stávajícím lektorům jógy (bez ohledu na „tradici“ či vystudovanou jógovou školu), nabízím možnost rozšiřování obzorů, prohlubování znalostí, dovedností a  případně i určitou formu koučinku/supervize. Nikoliv z pozice toho, kdo „ví víc“, ale z pozice někoho, kdo sám odcvičit 20000+ hodin, odučil cca 10000+ hodin a nevyhnul se přitom mnoha omylům, které možná není třeba opakovat … Konzultace se týká cvičení jógových pozic, dechových technik, filosofie, psychologie, psychologie kontaktu s klientem atd. To vše s motivací, aby byl lektor pro své klienty co nejužitečnější,  vycházel hlavně ze svých osobních zkušeností a stál přitom nohama na zemi. Při této formě spolupráce zúročuji své zkušenosti nejen z vlastní jógové praxe, lektorování, ale i z jógových lektorský výcviků, na kterých jako vyučující aktivně participuji.

podmínky individuální výuky/konzultace/shiatsu :

Individuální setkání trvá typicky 60 – 90 minut.

V případě výuky jógových základů (tj. cvičení Prana Vashya jógy nebo základní dechové techniky) lze výuku vést pro skupinu až 4 osob (níže uvedená cena pak platí za celou skupinu), ostatní témata individuálně.

Konzultace probíhá v jógovém centru „Jemný svět“ (Chopinova 10, Praha 2, Vinohrady), případně lze výuku vést i on-line přes Skype či jinou vámi preferovanou plarformu

Základní cena 1000 Kč/60 min,

Cena je nižší o 40% pro předchozí absolventy jakékoliv formy mojí výuky (kurzy prezenční i on-line, absolventi školy NEXTLEVEL, …)

Lektor Petr Smil, více informací na tel. 733 582 848 či e-mailem.