Cílem jógy je rozvoj lidství a našeho vrozeného tělesného, duševního a duchovního potenciálu, kterým disponujeme.

Jóga nemusí být pouze cvičením s fyzickým tělem – tím se zpravidla začíná – ale ve své úplnosti může zahrnovat i práci s dechem, pozorností, vědomím, záměrem, sny, nevědomými vrstvami psyché, …

Cílem jógy není utíkat kamsi do „duchovna“ či fantazie, ale naopak stát s nohama pevně na zemi, rozšiřovat kanály, kterými k nám proudí inspirace a tvořivě ji zhmotňovat.

„Cílem jógy není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu bytí“.

benefity jógové praxe

tělesná úroveň:

– rozvoj kondice – síla, flexibilita, vytrvalost 

– kompenzace nedostatečného pohybu / jednostranného zatížení (např. výkonostní a vrcholový sport)  

– dovednost vstupovat do hluboké relaxace, urychlení regenerace a samo-ozdravných mechanismů těla

– tréning nejen svalů, ale i kardiovaskulárního, respiračního a nervového systému

– odhalení a náprava nevhodných pohybových stereotypů

– prohloubené vnímání těla a signálů, který k nám vysílá (psychosomatika)

duševní úroveň, psyché:

– dovednost odpočinout a hluboce regenerovat

– rozvoj bdělé přítomnosti (mindfulness)

– lepší zvládání emočně vypjatých situací, dovednost zacházení s emocemi bez jejich přílišného potlačování, odolnost vůči stresu

– rozpoznávání a možnost vykročení z „mentálních programů“, automatických naučených reakcí

– objevování a integrace potlačených stínových aspektů osobnosti

– citlivé a jemné odhalování, uvolňování a rozpouštění psychoemočních blokád, které jsou tělesnou odezvou na prožitý stres, trauma, …

duchovní úroveň:

– v krátkosti – postupné poznávání a vžívání se do prostoru „za myšlenkami“, kde se potkáváme sami se sebou, se svou esencí, s tím, čím ve skutečnosti a v jádru své bytosti jsme

– vnímání jemnějších vrstev bytí, energetického a psychologického pozadí jevů

– nárůst  soucitu se sebou, s druhými, rozvoj empatie, redukce strachu a přílišných obav, nárůst spokojenosti, život vnímán smysluplně, v celistvosti

– prožitková „odpověď“ na existenciální otázky – „Kdo jsem?“ atd. 

O výuce

Vyučuji těm formám a praxím jógy, které považuji ve 21. století za funkční, nosné a bez přílišných odkazů na kulturu a filosofii hinduistické Indie.  V józe nejde ani tak o filozofii či lépe řečeno filozofování, ale především o praxi a její plody.

Cílem jógy přitom není únik kamsi do „esoteriky“, fantazie a hlavně pryč od zodpovědnosti vůči sobě a bližním, ale naopak – být schopen stát s nohama na Zemi a přitom disponovat určitým nadhledem, přesahem a být tak lépe připraven čelit nejrůznějším výzvám a situacím, které přichází. To vše nikoliv jen s vírou, ale ještě lépe s vlastní zkušeností, že všichni jsme součástí čehosi, co nás jako individuální bytosti nejen přesahuje, ale i všechny záhadným způsobem propojuje.

Výuka pro nové zájemce probíhá následujícími  způsoby:

Prezenční výuka v Praze:

Je vhodná pro ty, kdo upřednostňují postupnou výuku, osobní kontakt a praxi jógy ve větší skupině. Formou se jedná buď o ranní či večerní ucelené kurzy, včetně kurzu jógy pro muže.

Individuální výuka:

Optimální způsob reflektující vaše potřeby, zájmy a dispozice. Lze se setkávat buď osobně anebo i vzdáleně přes Skype či jinou platformu. Více informací o individuální výuce.

On-line kurzy:

Ucelená on-line výuka, jejíž zjevnou výhodou je fakt, že nemusíte nikam jezdit a k výukovým materiálům se můžete později kdykoliv vracet.

Vzdělávání lektorů, víkendové semináře a retreaty, …

Podílím se na vzdělávání budoucích lektorů jógy, stojím za jógovou školou NEXT LEVEL, během roku je možné absolvovat kratší víkendové či delší několikadenní jógové retreaty, semináře, …

 

Těším se na setkání,

Petr Smil

majitel a provozovatel jógového studia Jemný svět

lektor jógy, dýchání a meditace