Cílem jógy je rozvoj lidství a tím pádem i našeho vrozeného tělesného, duševního a duchovního potenciálu, kterým všichni disponujeme.

Ideálem a cestou tantrické jógy pak není praxe kdesi stranou běžné společnosti – obrazně řečeno v meditačním ústraní „himálajské jeskyně“ – ale naopak praktikování jógy uprostřed obvyklých povinností, radostí, starostí i zodpovědností, které na nás život v lidském společnosti klade. Každý, kdo disponuje tělem, myslí, vědomím ( … a také touhou, nadšením či odhodláním … ), má z pohledu tantrické jógy vše, co je pro začátek třeba.

Vyučuji těm formám a praxím tantrické jógy, které považuji ve 21. století za funkční, nosné a bez přílišných odkazů na kulturu a filosofii hinduistické Indie.  V józe (podle mého porozumění a uchopení) nejde ani tak o filozofii či lépe řečeno filozofování, ale především o praxi a její plody.

Jóga může nabídnout mnohé. Počínaje cvičením s fyzickým tělem za účelem jeho ozdravění a kondice, přes nejrůznější dechové a meditační techniky sloužící k harmonizaci a energetizaci, přes práci se změněnými stavy vědomí – práce se sny, lucidní snění, mimotělesné „out-of-body“ stavy (někdy nazývané jako „astrální cestování“) až po vrcholné zážitky rozšířeného stavu vědomí.

Cílem jógy přitom není únik kamsi do „esoteriky“, fantazie a hlavně pryč od zodpovědnosti vůči sobě a bližním, ale naopak – být schopen stát s nohama na Zemi a přitom disponovat určitým nadhledem, přesahem a být tak lépe připraven čelit nejrůznějším výzvám a situacím, které přichází. To vše nikoliv jen s vírou, ale ještě lépe s vlastní zkušeností, že všichni jsme součástí čehosi, co nás jako individuální bytosti nejen přesahuje, ale především všechny propojuje.

Výuka pro nové zájemce probíhá následujícími  způsoby:

Prezenční výuka v Praze:

Je vhodná pro ty, kdo upřednostňují postupnou výuku, osobní kontakt a praxi jógy ve větší skupině. Formou se jedná buď o ranní či večerní kurzy, případně víkendové tématické semináře.

On-line kurzy:

Ucelená on-line výuka, jejíž zjevnou výhodou je fakt, že nemusíte nikam jezdit a k výukovým materiálům se můžete později kdykoliv vracet.

Individuální výuka:

Plně reflektuje vaše potřeby, zájmy a dispozice. Lze se setkávat buď osobně anebo i vzdáleně přes Skype či jinou platformu.

Vzdělávání lektorů, víkendové semináře a retreaty, …

Podílím se na vzdělávání budoucích lektorů jógy, stojím za jógovou školou NEXT LEVEL, během roku je možné absolvovat kratší víkendové či delší několikadenní jógové retreaty či semináře.