Absolvovala jsem sice pouze 3 kurzy jógy, ale tomuto bezkonkurenčně patří první místo. Petr se neomezuje pouze na fyzické cvičení, ale pojímá jógu celistvě, jako přístup k sobě a životu vůbec. Všechny pozice zevrubně vysvětlí, ukáže, jednotlivě zkontroluje všechny účastníky a přitom ukazuje možnosti, jak se vypořádat s individuálními omezeními každého z nás. A v neposlední řadě přispívá k dobré náladě vlídná atmosféra Jemného světa. Díky, Petře.